Nieuwe judoregels die met ingang van 01-02-2017 (jeugd t/m 11 jaar)

Scores

 • Er zijn nu slechts twee scores: ippon en waza-ari (yuko bestaat niet meer).
 • Alle scores die tot heden yuko waren, zijn nu ook waza-ari.
 • De waza-ari’s worden niet meer opgeteld. Waza-ari awasete ippon bestaat niet meer. Je kunt dus meer dan 2 waza-ari’s scoren (oneindig).
 • Osae-komi (houdgreep) tijd voor waza-ari is van 10 t/m 19 sec. Ippon is 20 seconden. Van 0-9 seconden blijft het geen score maar is het een voordeel (kinsa).

Technische score

 • In de reguliere speeltijd kan een wedstrijd alleen worden gewonnen door een technische score. Dus alleen door waza-ari en ippon.
 • Een straf (shido) is in de reguliere speeltijd niet bepalend om te winnen (met uitzondering van Hansokumake). Dit zal bij jeugdwedstrijden niet veel voorkomen.
 • Het maximale aantal shido’s, is nu drie in plaats van vier. De derde shido is nu Hansoku Make (diskwalificatie).

Golden score (niet bij onder 11 jaar)

 • Bij gelijke stand (scores of als er geen scores zijn) in de reguliere speeltijd, zal de wedstrijd onder de 11 jaar NIET door gaan naar golden score.
 • De scheidsrechter wijst een winnaar op basis van kinsa’s en straffen.

Pakkingen (kumi kata)

 • De pakkingen pistolgrip, pocketgrip en eenzijdige pakking zijn toegestaan als deze pakking positief wordt gebruikt. Dus om een aanval te maken of voor te bereiden. Indien deze pakking negatief wordt gebruikt, wordt die onmiddellijk bestraft.
 • Kumi kata, zoals cross guard grip en het vastpakken bij de band zal niet bestraft worden, zolang Tori dit gebruikt om aan te vallen of als voorbereiding tot een aanval.

Tegen de geest van het judo

 • Het handelen tegen de geest van het judo, zal worden bestraft met Hansoku Make. Bijvoorbeeld van de mat af vluchten of bij iedere poging om de wedstrijd te ontvluchten.

Veiligheid

 • Als Uke probeert zijn val/landing op de rug te voorkomen met een actie/beweging die gevaarlijk is voor hoofd, nek of rug, wordt hij bestraft met Hansoku Make. (Bijvoorbeeld brug landing).
 • Het opvangen/landing op beide ellebogen wordt als geldig beschouwd en zal worden geëvalueerd als waza-ari.
 • Landing op 1 elleboog is niet geldig voor een score.

Werpactie en overname

 • In het geval van een overname zal de judoka die het eerst op de rug beland, degene zijn die is geworpen.
 • Als er een score kan worden gegeven, zal die ook worden toegewezen.
 • Elke actie na de landing zal als een ne-waza actie worden beschouwd en kan niet worden geteld.

Judogi

 • Voor een sneller verloop van de wedstrijd en juiste mogelijkheid van kumi kata, is het noodzakelijk dat de judogi op correcte wijze is ingesloten in de band en de band strak is vastgebonden. Om dat mogelijk te maken zullen de deelnemers hun judogi en band, op aanwijzing van de scheidsrechter, zo snel als mogelijk tussen Matte en Hajime in orde brengen.