Agenda algemene ledenvergadering 4 April 2012

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 3 APRIL 2012 1. Opening door de voorzitter; 2. Vaststelling agenda; 3. Verslag van de algemene ledenvergadering ; 4. Jaarverslag van de secretaris; 5. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 01.04.2011 – 31.03.2012 6. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur; 7. Begroting voor het verenigingsjaar 01.04.2012 – 31.03.2013 8. […]

Lees verder...

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2011

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2011 Aanwezig: A Nederhof, F v Riel, E de Waard, W Krijnen, A Verduijn, J v Strien, H de Waard, F Schultze, K Bakker, C de Heijde, K Klatt,C Schipperen, M Prins, M Oome, S Boer, R van Stigt Opening 20.00 uur * Frank opent de vergadering en schorst deze gelijk voor 30 minuten. 20.30 […]

Lees verder...