Hulpouders gezocht

Beste leden!

De lessen gaan weer starten! Omdat het aantal besmettingen gelukkig een heel stuk minder is, vinden wij het verantwoord om onder bepaalde voorwaarden de lessen weer te hervatten. Dit geldt voor alle regulieren jeugdlessen, tot en met de junioren. De senioren mogen helaas niet sporten. Ook de wedstrijdgroepen zullen allebei weer opstarten. Om de lessen zo veilig mogelijk te kunnen draaien hebben we een aantal punten, waar jullie je hopelijk aan houden.

* De lessen starten op het vaste tijdstip, maar zullen 10 minuten eerder afgelopen zijn. (dus bv van 17:00-17:50) Dit geeft de trainer de mogelijkheid om tussentijds de matten te desinfecteren.

* Je komt in judokleding naar de dojo. Zorg dat je pas 5 minuten van te voren aanwezig bent.

* Je wacht buiten tot de hulpouder je komt halen. Geef vertrekkende judoka’s de ruimte om weg te kunnen.

* We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet, de kantine is gesloten en ouders mogen helaas niet binnen. (ouders van ver, wachten in de auto)

* Bij klachten blijf je thuis, de trainer kan ten alle tijden de ouders bellen om te vragen hun kind op te halen indien ze dit nodig vindt.

* Iedereen neemt de eerste keer dat hij/zij weer komt een briefje mee met het telefoonnummer van de ouder/verzorger die bereikbaar is (graag met naam of moeder/vader) erbij. Zo weet de trainer zeker dat ze iedere ouder/verzorger kan bereiken.

Tevens zoeken wij voor elke les een hulpouder, het liefst iemand die elke week beschikbaar is. Deze ouder ondersteunt de trainer, zodat deze de aandacht bij de les kan houden. De hulpouder zorgt ervoor dat de kinderen de handen desinfecteren, deze ouder haalt de kinderen naar binnen en brengt de groep weer naar buiten. De ouder zorgt ervoor dat de toilet na gebruik schoongemaakt wordt.

We zouden het natuurlijk heel fijn vinden als we voor iedere les iemand kunnen vinden! Graag aanmelden via ledenadministratie@judoverenigingnintai.nl

 !! Zonder hulpouder gaat de les niet door!!

De reden dat we de lessen tijdelijk hebben stil gelegd, is omdat judo toch een contactsport is, waardoor de kans op besmetting toch net iets groter is en wij het heel vervelend zouden vinden als de vereniging een brandhaard was geworden.

Wij zullen de maatregelen en cijfers natuurlijk in de gaten blijven houden en hopen dat we open kunnen blijven! Wij vragen met nadruk aan iedereen zich echt aan de maatregelen en richtlijnen te houden. Bij verkoudheid, hoesten of andere klachten: blijf thuis!!! Voor jezelf, maar ook voor anderen.

Als een trainer verschijnselen heeft en in quarantaine zou moeten, is dat heel vervelend! Wij zijn erg blij dat de trainers zich willen inzetten voor de vereniging!!!!!!!!

Het dragen van mondkapjes is (voorlopig) nog een keus. Wij respecteren iedereen die ervoor kiest een mondkapje te dragen.