Vertrek bestuursleden

Beste leden,

Helaas hebben de voorzitter, Femke van Dun, en (tijdelijke) secretaris, Bianca Voermans, besloten om hun taken neer te leggen en hebben zij aangegeven dat ze per 30 november zullen stoppen als bestuursleden bij Judovereniging Nintai.

Dit betekent dat wij per direct op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Omdat de vorige secretaris al eerder is gestopt, zijn er drie vacatures beschikbaar; namelijk voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.

Als bestuurslid help je mee bij het reilen en zeilen van de vereniging. In overleg met de trainers wordt er momenteel regelmatig gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om te trainen tijdens de pandemie.

Sponsors werven, acties organiseren, contact met de gemeente en andere verenigingen zijn allemaal taken die binnen het bestuur op zich worden genomen.

Mocht je meer informatie hierover willen, dan kun je mailen naar ledenadministratie@judoverenigingnintai.nl, Lilian zal je dan meer informatie geven of misschien kunnen we even bellen.

Aanmelden voor deze vacatures kan ook via bovenstaand mailadres.

We hopen natuurlijk dat er leden of ouders van jeugdleden graag hun steentje willen bijdragen en samen met de overige bestuursleden én trainers hun schouders er weer onder kunnen zetten.