Update coronavirus – 2

Beste judoka’s, leden en ouders,

Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten. Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen.

Judovereniging Nintai zal dit advies opvolgen;

– De trainingen zullen tot en met eind maart niet doorgaan.

– De Algemene Ledenvergadering van 25 maart aanstaande zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

– Overige bijeenkomsten, zoals vergaderingen en uitjes, worden ook opgeschort.

– Voor de proeflessen via Sjors Sportief zullen nieuwe data ingepland worden.

Namens het bestuur en trainers dank ik u voor uw begrip, wens ik jullie een fijn weekend en beterschap voor diegenen die het kunnen gebruiken.