Nintai Judoka’s hebben 1ste Onderlinge Wedstrijden op nieuwe locatie

Zaterdag 11 november waren de eerste OW van dit seizoen. Het was dit keer extra bijzonder omdsat het de eerste keer was dat we deze onderlinge wedstrijden in de nieuwe dojo hielden. Gelukkig zijn onze judoka’s al gewend aan deze nieuwe “tijdelijke”locatie. De trainingen van JV Nintai worden namelijk alleen nog hier gegeven.

Zichtbaar op hun gemak kwamen de eerste kinderen al vroeg binnen gedruppeld. Geen teken van zenuwen te zien.

Na het groeten werden de jongeste, 3 t/m 8 jaar, ingedeeld in de teams. Voorzien van hulpouder/ teamleider werd het weer een feest om naar de mini’s te kijken. De strijd ging gelijk op, waarmee we kunnen zeggen dat er in deze groep alleen winnaars zijn geweest. Tevreden, met oorkonde glimlach verliet een ieder tegen 15.00 uur de dojo weer.

De tweede groep oudere jeugd stond al klaar in judo-gi. Met deze groep kinderen van 9 t/m12 jaar, met al meer ervaring, was het mogelijk om vijf minuten na betreden van de mat al te beginnen met de indeling. Ook dat verliep erg vlot, dus konden de eerste wedstrijden al vroeg beginnen.

Deze wedstrijden lieten meteen zien dat er al meer ervaring was opgedaan in eerder Onderlinge Wedstrijden en Clubkampioenschappen. Hier werden al meer technieken laten zien. Het lukte enkele judoka’s zelfs al om de tegenstander van de grond te tillen. Heupworp, schouderworp, beenworp en zelfs houdgrepen. Alle facetten van judo passeerde de revu.

Moe en voldaan waren deze judoka’s tegen 16.30 uur door hun partijen heen, en werd er afgegroet en oorkonden uitgedeeld.

Judoka’s, bedankt dat jullie het publiek geboeid hebben. Verder nog een woord van dank voor de hulptroepen, en natuurlijk de organisatoren. Wij kijken al uit naar de volgende OW. Wanneer de datum bekend is zal deze op facebook, de website en via mail doorgegeven worden.

Wilt u genieten van foto’s? Ook deze vind u op diverse social media.