DOJO Raamsdonk weer veilig en opengesteld voor ons nieuwe judoseizoen

Aan alle leden van Nintai
Aan alle ouders van de jongste leden van Nintai
D.d.: 18 augustus 2015
Onderwerp: DOJO Raamsdonk weer veilig en opengesteld voor ons nieuwe judoseizoen

Beste judoka en kempo leden en ouders van onze jongste leden,

Op 25 juli heb ik u namens het bestuur geïnformeerd over de gebreken in de Dojo te Raamsdonk. De Dojo werd om die reden daarom tijdelijk gesloten.

De gemeente Geertruidenberg heeft tijdens de zomervakantie de overlast van spitsmuizen succesvol bestreden. De stankoverlast die daarmee samenhing is verdwenen. Ter voorkoming van herhaling wordt nog deze nazomer een nieuw ventilatiesysteem aangebracht.

Uiterlijk volgende week worden alle matten in de Dojo door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd. De gemeente heeft ook een legionella inventarisatie laten uitvoeren. De uitslag was tijdens het uitbrengen van deze ledenbrief nog niet bekend. Wel worden al een aantal waterleidingen aangepast en is er een doorstroomplan voor alle leidingen in werking gesteld.
Op enkele plaatsen in de kantine en hal wordt de houten vloer gerepareerd en wordt de
vloerbedekking vervangen.

Ons verzoek om de judovereniging te verplaatsen naar de voormalige Juliana Mavo aan de
Meidoornstraat te Raamsdonksveer ligt nu enkele weken in het gemeentehuis. Er zijn ook vanuit de gemeente aanvullende vragen gesteld over de verbouwingskosten die wij hebben opgegeven.
Het is nu afwachten in hoeverre het college van Burgemeester en Wethouders en/of de
gemeenteraad mee gaan werken aan ons verzoek om de Dojo Raamsdonk, de gymzaal aan de
Elisabethstraat en de gymzaal Krijgsmangeerde in te ruilen voor het nieuwe onderkomen aan de
Meidoornstraat.

Centralisatie van activiteiten van onze judovereniging bevordert de onderlinge band tussen alle judoka’s uit onze gemeente. U als ouder krijgt in de nieuwe situatie ook betere gelegenheid om de lessen en judovorderingen van uw kind te volgen.

Een beslissing vanuit het gemeentebestuur laat mogelijk nog even op zich wachten. Wij als bestuur houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gaan er van uit u met deze informatiebrief voor dit moment weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Het bestuur

Namens deze

P. Voragen, voorzitter

Download bestand