Formeel verzoek ingediend voor wijziging huisvesting Dojo

Aan alle leden van Nintai
Aan alle ouders/voogden van de jongste leden van Nintai
d.d.: 24 juli 2015
Onderwerp: DOJO Raamsdonk

Beste judoka en kempo leden en ouders van onze jongste leden,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de laatste nieuwsbrieven van het bestuur hebben wij als vereniging huisvestingsproblemen in de Dojo te Raamsdonk.

Het gebouw is bouwkundig in slechte staat. Tevens moet er veel geïnvesteerd worden in legionella
preventie en hebben we al langer last van een spitsmuizen plaag. De gemeente heeft de
spitsmuizenplaag voor dit moment goed bestreden maar de vieze lucht blijft. Extra ventilatoren
worden ingezet. Tot nader order gaan alle lessen weer op het reguliere moment van start op de voor
u vertrouwde plaatsen.

Na een tweetal gespreken tussen enkele bestuursleden en wethouders van de gemeente
Geertruidenberg zijn wij als verenging door leden van het college van BenW uitgenodigd een officieel
verzoek in te dienen om de Dojo te Raamsdonk in te ruilen voor het schoolgebouw, de voormalige
Juliana Mavo aan de Meidoornstraat te Raamsdonksveer.

Afgelopen dinsdag hebben wij als bestuur van Nintai daarom een formeel verzoek ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Wij als bestuur willen niet dat jullie
deze belangrijke stap voor het eerst via de krant vernemen. Wij informeren u daarom via deze brief.

Het college en misschien de gemeenteraad moet zich nog uitspreken over ons verzoek. Wanneer met
ja zegt, zegt men ook ja tegen een noodzakelijke aanpassing van het huidig leegstaande gebouw. Als
men niet akkoord gaat dan zijn wij genoodzaakt om te bezien wat dan de alternatieven voor Nintai
zijn.

Er vanuit gaande dat het gemeentebestuur ons verplaatsingsvoorstel ondersteunt dan zal onze
vereniging al haar activiteiten in dit gebouw laten plaatsvinden en zullen de gymzaal aan de
Elisabethstraat en de gymzaal Krijgsmangeerde door ons verlaten gaan worden. De capaciteit van de
Juliana Mavo is groot genoeg om iedereen te herbergen. De voormalige school is ook centraal
gelegen in onze gemeente.

Centralisatie van activiteiten bevordert ook de onderlinge band tussen alle judoka’s uit onze
gemeente. U als ouder krijgt ook beter de gelegenheid de lessen te volgen vanachter glas.

Een beslissing vanuit het gemeentebestuur laat mogelijk nog een tijdje op zich wachten. Het kan
anderzijds ook snel gaan. Wij als bestuur houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gaan er
van uit u met deze informatiebrief voor dit moment weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Het bestuur

Namens deze

P. Voragen, voorzitter

Download bestand