Dojo Raamsdonk tijdelijk gesloten

Aan alle leden van Nintai
Aan alle ouders/voogden van de jongste leden van Nintai
Onderwerp: DOJO Raamsdonk

Raamsdonk 4 juli 2015

Beste judoka,

De DOJO in Raamsdonk is een oud gebouw. De staat van onderhoud van dit gebouw is zowel aan de buitenzijde, maar ook de binnenzijde erbarmelijk te noemen. Sinds wij als huidig bestuur van onze vereniging in februari dit jaar zijn aangetreden hebben wij dit onderwerp uitdrukkelijk op de agenda geplaatst in onze communicatie met de gemeente.

Legionella

Er bestaan op dit moment in het gebouw geen preventieve maatregelen tegen legionellabesmetting. Wij hebben de gemeente hiervan in kennis gesteld en de gemeente verzocht hier werk van te maken. Wij kunnen u zeggen dat door de gemeente met betrekking tot dit onderwerp nu voortvarend aan dit probleem gewerkt wordt. Wij verwachten dat bij de start van het nieuwe seizoen de preventieve maatregelen werken.

Muizenplaag

De gebruikers van de DOJO in Raamsdonk hebben al vele maanden geroken dat het er soms bijzonder kan stinken. Wij hebben dit laten controleren door de gemeente en kwamen met een voor ons weinig verassende uitslag dat wij op de plafonds in het gebouw te maken hebben met een heuse muizenplaag. Deze stank is de reden waarom de bandexamens vandaag 4 juli hebben plaatsgevonden in de gymzaal aan de Elisabethstraat in Geertruidenberg.

Schimmel

Waar wij met een muizenplaag boven het plafond van de DOJO te maken hebben, is er nu een nieuw probleem ontstaan in de vloer en in de kruipruimten. Op enkele plekken is de vloer verrot. De betrokken wethouder heeft afgelopen week de DOJO bezocht en contact gehad met de GGenGD. Er waren door ons namelijk ook twijfels geuit over de mogelijke aanwezigheid van schimmels en schimmelvorming in de vloer. Niemand kan dit op dit moment nog uitsluiten.
De GGenGD heeft de gemeente geadviseerd vanaf afgelopen vrijdag niet meer te vegen en te stofzuigen. De komende weken wordt door de gemeente een schoonmaakactie voorbereid. Wij gaan er vanuit dat dit in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. De GGenGD heeft de gemeente laten weten dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Vervroegde sluiting DOJO Raamsdonk

Het bestuur wil echter elk risico voor de leden zoveel als mogelijk uitsluiten en heeft daarom besloten dat de DOJO Raamsdonk vanaf heden gesloten is voor het geven van lessen tot de problemen zijn opgelost. Wij verwachten dat eind augustus de zaken onder controle zijn om het nieuwe seizoen weer op een verantwoorde manier in de DOJO onze sport uit te kunnen oefenen. U wordt via de website hierover op de hoogte gehouden.

Geen vervangende lessen

In overleg met de trainersgroep heeft het bestuur tevens besloten de judoka’s die normaal in Raamsdonk hun sport beoefenen geen vervangende lessen aan te bieden. Het gebruik van de Elisabethstraat afgelopen zaterdag was een noodgreep maar kunnen wij de komende keren niet met onze mensen opnieuw opbouwen en afbreken binnen de daarvoor beschikbare tijden. Deze judoka’s hebben nu vervroegd vakantie gekregen.

Restitutie contributiegeld

Het bestuur voelt zich niet verantwoordelijk voor het om bovengenoemde reden niet kunnen gebruiken van de DOJO Raamsdonk. Elke vordering van onze leden zullen wij voorleggen aan de gemeente Geertruidenberg. De gemeente verhuurt dit pand aan onze vereniging. Wij zullen wel bij de gemeente bepleiten de betreffende judoka’s financieel tegemoet te komen.

Structurele oplossing naar de toekomst

Het bestuur voorziet voor de toekomst alleen maar opnieuw onderhoudsproblemen met dit oude gebouw. Dit is één van de redenen waarom het bestuur intensief overleg voert met de gemeente Geertruidenberg om te komen tot een structurele oplossing voor de DOJO Raamsdonk. Het bestuur heeft inmiddels uitgesproken dat de DOJO aan ket Kerkplein in Raamsdonk voor ons niet heilig is. Wij hopen u dit najaar nader te kunnen berichten of een structurele oplossing voorhanden is.

Pieter Voragen
voorzitter Nintai

Download bestand