Opheffing afdeling Waspik

Opheffing afdeling Waspik

Aan alle leden en ouders/voogden van de jeugdige leden van Nintai

Datum 23 mei 2015
Onderwerp: Opheffen Afdeling Waspik

Geacht lid, ouder of voogd,

Tot onze grote spijt hebben wij vrijdagavond 22 mei als bestuur moeten besluiten om de afdeling Waspik, onze buitengemeentelijke afdeling, per direct op te heffen.

Structureel dalende ledenaantallen op deze afdeling en mede daardoor ook dalende financiële ondersteuning vanuit de gemeente Waalwijk hebben ons tot dit besluit gedwongen. Het is voor onze vereniging financieel niet langer verantwoord om de afdeling Waspik aan te houden.

De toekomst voor het al dan niet aanhouden van de afdeling Waspik stond deze zomer al als evaluatiepunt op onze agenda. Druk vanuit de gemeente Waalwijk om per 1 mei 2015 de huuroptie voor het volgende seizoen te verlengen hebben onze evaluatie en besluit in tijd naar voren gehaald.

Daarnaast constateren wij dat er voor de afdeling Waspik vanuit Nintai momenteel alleen maar een trainster zonder contactpersoon of begeleidster op lesavonden aanwezig kan zijn, acht het bestuur het niet langer verantwoord om tot het zomerreces lessen te blijven geven in Waspik. Het lesgeven in Waspik wordt daarom per direct gestopt.

De lessen in Waspik waren elke maandag:
1e groep van 17.00 uur tot 18.00 uur
2e groep van 18.00 uur tot 19.00 uur

Alle leden die in Waspik les kregen worden hierbij uitgenodigd om hun lessen te vervolgen in de DOJO te Raamsdonk. Judoka’s of ouders/voogden van de judoka’s die dat niet willen of kunnen moeten dit via de contactpersoon van de DOJO Raamsdonk kenbaar maken aan de vereniging. Er zal dan op dat moment naar een passende technische of financiële oplossing gewerkt worden. In de DOJO Raamsdonk staat tot deze zomer Sensei Karina als eerstverantwoordelijke voor de groep. Ook Sensei Debbie zal aanwezig zijn.

De lessen in de DOJO, Kerkplein 8 Raamsdonk (Leo gebouw) vinden plaats op elke dinsdag en zijn:
1e groep van 16.15 uur tot 17.15 uur
2e groep van 17.15 uur tot 18.15 uur

In Raamsdonk is tijdens bovenstaande lesuren een contactpersoon aanwezig namelijk
mevrouw W. van der Pluijm. Al uw vragen over lestijden of al dan niet voortzetting van lidmaatschap van onze vereniging kunt u aan de contactpersoon stellen. Mevr. W. v.d. Pluijm is bereikbaar via mobiele nummer 06-30145921. Vragen die betrekking hebben op ons besluit om per heden de afdeling Waspik te sluiten kunt u via email stellen aan het bestuur. U dient hiervoor via de website van de vereniging contact te zoeken. www.judoverenigingnintai.nl

Het bestuur betreurt dat dit besluit genomen moest worden maar verwachten dat u ons dilemma begrijpt en dit sportief op zult pakken. Ik ga er vanuit dat Nintai u met deze informatiebrief voor dit moment voldoende geïnformeerd heeft.

Met sportieve groeten,

Pieter Voragen
voorzitter Nintai

Download bestand