Recreanten judovereniging Nintai actief

Zaterdag 23 Januari was het voor onze
recreanten kiezen geblazen waar ze hun
krachten wilde meten. In onze dojo in
Raamsdonk konden de judoka`s deelnemen
aan de eerste onderlinge wedstrijden van dit
jaar, en in Waalwijk stond de vanenontmoeting
Hajimé op het programma.
DE ONDELINGE WEDSTRIJDEN
Dat de onderlinge wedstrijden altijd druk
bezocht worden, dat wisten we al. Maar nu we
een nieuwe groep judoka`s in Raamsdonk
hebben, en twee groepen met kleuterjudo, was
het helemaal een drukte van jewelste.
Maar liefst 60 kanjers durfde het aan om te
kijken of ze dit judogeweld aan durfde. Als bij
de warming-up bleek dat het een gezellige
boel zou worden. De lachspieren waren het
eerst opgewarmd toen gevraagd werd of
iedereen een plekje op de mat wilde zoeken.
Een mooie dag op het strand in Scheveningen
is minder druk dan 105 m2 judomat met al die
kinderen. Toch werd het na het indelen van de
teams een stuk rustiger, en konden de
wedstrijden beginnen.
De eerste twee partijen uit elk team kwamen
de kleuters in actie met hun ne-waza gevecht.
Heerlijk om te zien hoe die kleuters genoten.
Na dit, voor de grotere “softe” begin kwam
het echte werk. Er zijn zeer vele, ontzettend
mooie partijen gejudood.
Helaas was het al weer veel te snel vijf uur, en
moesten we een schitterende judodag af gaan
sluiten. Alle deelnemers kregen nog een
oorkonde mee, en de belofte dat we de groep
volgende keer splitsen.
Micha in actie tijdens zijn wedstrijd bij Hajimé
VANENTOERNOOI HAJIMÉ
Voor een aantal recreanten en wat beginnende
wedstrijdjudoka`s stond dit weekend in het
teken van de Hajime vanenontmoeting. Dit is
een toernooi waar de judoka`s punten kunnen
verdienen om de felbegeerde vaantjes te
mogen ontvangen. Een aantal van onze
deelnemers was dit keer op het punt gekomen
dat ze hun eerste vaantje mochten ontvangen.
Het gele vaantje is de eerste stap naar het
niveau van een echte wedstrijdjudoka.
Iwan zet zijn beste beentje voor!!!
Wim Micha, Gillian, Iwan, Sam en Sander
hebben deelgenomen aan dit evenement. Van
harte gefeliciteerd met de behaalde punten.
AFSLUITEND.
De volgende onderlinge wedstrijden worden
gehouden op zondag 28 Februari en op zondag
28 Maart.
Voor de Hajimé zijn de volgende data
ingeplant: 27 Februari, 27 Maart, 1 Mei, 29
Mei en tot slot 26 Juni.
Voor meer nieuws en de laatste foto`s kunt u
altijd terecht op onze site.
www.judoverenigingnintai.nl.

Download bestand