Judoclinic bij basisschool de Biekorf succesvol verlopen

Judoclinic bij basisschool de Biekorf succesvol
verlopen.
Dindag 25 maart
Op dinsdag 25
maart en donderdag
27 maart werden op
basisschool de
Biekorf te
Geertruidenberg,
judolessen verzorgd
door judovereniging
Nintai.
GROEP 6,7 EN 8
BETEN HET SPITS
AF OP DINSDAG.
In plaats van gymles
werd er dit keer
gekozen voor een
judoles, gegeven
door onze
plaatselijke
judoclub. Vele van
deze kinderen
hadden al eens
eerder kennis
gemaakt met de
judosport. Dit bleek
meteen toen zij de
mat opkwamen en
nog wisten wat de
les van vorige jaren
gebracht had. Toch
was het ook dit keer
voor de bovenbouw
weer een welkome
afwisseling van de
normale
gymlessen.
GROEP 3,4 EN 5 KWAMEN OP DONDERDAG IN ACTIE.
Ook de groepen 3,4 en 5 genotenm zienderogen van de lessen, die verzorgd werden door
de judoleraren. Hoewel deze kinderen nog vrij klein zijn, hadden ook zij de beginselen van
de judosport vrij snel onder de knie, zodat ook bij hun afgesloten kon worden met een
spelletje stoeien waarbij men de koning of de koningin moet zoeken.
VERSLAG TER PLAATSE DOOR TWEE LEERLINGEN DIE HELAAS NIET MEE
KONDEN DOEN.
Op dinsdag 25 maart kwam judovereniging Nintai bij de Biekorf les geven. We begonnen
met het reactiespel. Wat Klaas zei moest je doen de laatste moest aan de kant, de winnaar
was Quincy. Daarna kwam de judorol. Bij sommige viel het tegen bij sommigen niet. Daarna
de judorol achteruit . We moesten eerst achteruitvallen oefenen. Bij de meesten ging het
goed. Toen kwam de houdgreep, we moesten twee bij twee de houdgreep oefenen. Daarna
kwam het echte werk: We moesten met de ruggen tegen elkaar gaan zitten, omdraaien als
Klaas dat zei en dan proberen elkaar in de houdgreep te krijgen. Het ging er hard aan toe.
Toen kwamen de staande technieken . Als laatste kwam het spel koningen en koningin.
Door Klaas, Ton en Charlotte van judovereniging Nintai hadden wij een leuke gymles. Als
allerlaatste gingen we een interview houden met Klaas en we vroegen aan Nina en David
hoe ze het vonden. Klaas vond het leuk en hij vond de kinderen heel enthousiast. Hij vond
David heel goed en de rest ook. Hij judoot al 48 jaar en hij begon op zijn 6e. David vond het
leuk, hij had de koning te pakken dat was Bob. Nina vond het ook leuk, zei vond het leukste
de koning en koningin. Als het je leuk lijkt om te judoen kom dan op maandag middag om
16.00 uur naar de gymzaal in de Elisabethstraat of op maandag om 18.oo uur in Raamsdonk
bij het Leo gebouw. In Waspik is het ook op maandag om 16.00 uur in de sporthal in de
Wilhelminastraat en het is op woensdag om 16.15 uur in de gymzaal bij de Burg.
Krijgsmansgeerde in Raamsdonksveer.
SAMENVATTING
Wij van judovereniging Nintai hopen dat we vele kinderen enthousiast hebben gemaakt . We
zouden het op prijs stellen als vele van jullie de judosport gaan beoefenen. Groepsfoto

Download bestand