Judovereniging Nintai schittert in Boxtel tijdens Kerstballentoernooi

Judovereniging Nintai schittert in Boxtel tijdens Kerstballentoernooi
Zondag 16 december
Zondag 16
december
verzamelde een 40tal
judoka`s uit
Geertruidenberg,
Raamsdonk,
Raamsdonksveer en
Waspik zich om
7.45 uur in
Raamsdonk bij de
dojo om zich naar
Boxtel te laten
brengen. Dit
gebeurde met een
touringcar bus die
we gesponsord
hadden gekregen
van Bouwen
aannemingsbedrijf
Zwaluwe B.V. uit
Zevenbergschen
hoek. Dat dit op zich
al een avontuur was
bleek wel uit het
tempo dat
gehanteerd werd om
in de bus te komen.
Om klokslag 8.00
uur werd afgereisd
naar het
oostbrabantse land.
OM ONGEVEER
9.00 UUR IS
BOXTEL IN ZICHT
Na een busreis van
een uurtje kwamen
we aan in het verre
Boxtel. De
inwendige mens is
tijdens deze rit niets
te kort gekomen. De
meeste lunch
trommels miste al
enkele broodjes en
pakjes drinken. Daar
dit al binnen de
verwachting van de
WBCleden
lag, is
er gezorgd voor een
extra pakje drinken
en (hoe
toepasselijk) drie
chocolade
kerstballen.
Na al dit eten en
drinken kon men
zich op gaan maken
voor het echte
werk.
OCHTEND PROGRAMMA VOOR TEAMS RECREANTEN EN WEDSTRIJDJUDOKA`S
(+12 JAAR)
Voor de recreanten van onze club en de wedstrijd judoka`s onder 12 jaar werden er van alle
clubs die aan dit toernooi deelnamen onderling teams gecreëerd. Het is naar onze mening
uitstekend gelukt om gelijkwaardige teams te vormen. De strijd op de judomat (tatami) mocht
van hoog niveau genoemd worden.
In de ochtend kwamen de volgende judoka`s in deze teamwedstrijden in actie:Ot Schipper,
Lotte de Heijde, Shirly Fijneman,Jeroen Klaasen, Joyce Meeusen, Rik Verduin, Bart
van Strien, Sam van Zelm en Yoran Prins. . Ook mochten enkele van onze judoka`s voor
de fun twee maal in actie komen deze dag omdat in Boxtel en omstreken een griep golf
heerste en dus enkele kinderen helaas af moesten haken.
De teams die deze ochtend het goud wisten te bemachtigen waren de teams genaamd:De
piekenop mat 1 en De ijsberen op mat 3.
Eveneens op deze ochtend kwamen enkele van onze wedstrijdjudoka`s in de categorie 12
jarige en ouder in actie. Een gedeelde derde plaats werd in de wacht gesleept door: Reinier
Wetering en Michiel Dirven. Voor een sterk judoënde Maarten Otten was de tweede
plaats die hij behaalde een persoonlijke overwinning.Steve Arendse en Jasper
Weterings kwamen deze dag om te laten zien dat vele uren trainen na enige tijd altijd wordt
omgezet in resultaat. Fijn dat jullie zo goed gaan.
Klapstuk van deze ochtend werd echter, zonder op te scheppen, neer gezet door onze
wedstrijd trainer. Gerben Schultze. Hij versloeg op de mat een aantal judoka`s met worpen
waar vele van ons allen van kunnen dromen. Zeker voor onze wedstrijdjudoka`s is dit een
stimulans om door te gaan. Gerben, bedankt namens het gehele publiek en je pupillen voor
dit mooie staaltje judo dat je hebt laten zien.
MIDDAGPROGRAMMA VOOR TEAMS RECREANTEN EN WEDSTIJDJUDOKA`S (+12
JAAR)
Evenals in de ochtend werden in de middag teams gevormd van de overige recreanten.
In de middag kwamen de volgende judoka`s van nintai in actie met hun team: Robin Heijne,
Anouk Heijne, Rik de Gast, Piet Schipperen, Bjorn Ligtvoet, Nicky Kieboom, Pim
Meeusen, Quinty Tijssen, Sarita Schneider, Bart van Beurden, Bas Roosenboom, Jim
Swanen, Lucas Prins, Remco Weterings, Thierry van Mook, Robin Versteegh en Lars
ter Braak.
De teams die deze middag het goud wisten te behalen waren de teams genaamd: Power op
mat 1, De krachtige leeuwen op mat 2 en De Kerstballen winnaars op mat 3.
Tot slot mochten de laatste van onze 12 + wedstrijd judoka`s op de mat aantreden.
Brenda van Balkom wist op dit evenement een gedeelde vierde plaats in de wacht te
slepen.Coen de Cloe wilde vandaag, kostte wat kost, laten zien dat hij in het afgelopen jaar
enorm gegroeid is. Jongen, we hebben van je genoten. Houd dit vast, ook tijdens de
training. Als laatste kon Kelly Arendse de tatami betreden. Dat zij na een lange dag van
wachten niet in slaap te krijgen was, kwam tot uiting in haar allerlaatste partij. Als een
leeuwin ging zij tekeer. De verdiende eerste plaats was dan ook zeker geen Kerstcadeautje.
Ook nog even een goed woordje voor de geblesseerde dames die ons de gehele dag
aangemoedigd hebben. Dit waren Naomi Bal,Danja van der Graft en Quirine Zwaans.
Bedankt, we hopen dat jullie weer snel op de mat mogen staan.
SAMENVATTING.
Deze zeer geslaagde Zondag is
zeker voor herhaling vatbaar. Ook
willen wij langs deze weg alle
vrijwilligers en ouders die zich
hebben ingezet om deze dag tot
een goed einde te brengen van
harte bedanken. Zonder deze hulp
had het niet mogelijk geweest om
met zoveel kinderen deel te nemen
aan dit toernooi.
Nogmaals dank voor de
sponsor,Bouwen
aannemingsbedrijf Zwaluwe B.V. te
Zevenbergschen hoek, die het
mogelijk heeft gemaakt om als een
grote club ter plekke te verschijnen.
Rest ons nog een ieder een fijne
Kerst en een gezond, succesvol
maar vooral sportief 2008 toe te
wensen.

Download bestand