NINTAI BEDANKT VRIJWILLIGERS MET ETENTJE

NINTAI BEDANKT VRIJWILLIGERS MET ETENTJE
1 april 2006
Ook al was het 1 april, het was geen grap
Zaterdag jl., werden alle vrijwilligers van Nintai bedankt voor hun inzet die ze het hele jaar
hebben geleverd. Dit werd gedaan met een hapje en een drankje in de “Dojo”te Raamsdonk.
Eveneens werd er afscheid genomen van verschillende personen die te kennen hebben
gegeven te willen of moeten stoppen met hun werkzaamheden voor Nintai. Daarentegen zijn
er ook weer veel nieuwe gezichten gekomen die welkom werden geheten en hopelijk zorgen
voor nieuwe ideeën.
In het bijzonder werd stilgestaan bij het als erelid benoemen van Klaas Bakker. Klaas heeft
zich in de afgelopen 24 jaar echt voor Nintai bewezen en daarom is Klaas tijdens de
Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid. Vorig seizoen heeft Klaas nog aangegeven
dat hij het tijd vond dat hij erelid werd. Dit seizoen heeft hij het er niet meer over gehad en
vonden wij als bestuur dat hij dat wel zeker heeft verdiend. Klaas begon zijn judocarrière als
8 jarig jongetje omdat hij in de straat kwam te wonen waar toevalligerwijs een judoleraar
woonde “dhr. Kraak”. Na acht jaar (op 16 jarige leeftijd) ging Klaas bij de Marine en stopte
`tijdelijk` met judo. Zijn twee dochters (Diana en Bianca) begonnen in Den Helder met judo
en toen ze naar Geertruidenberg verhuisden begon Klaas ook weer met het judospelletje
dankzij zijn kinderen en trainster Tanja Oomes. Samen met zijn collega Roy van Ommen
pakte hij de draad weer op en behaalde vervolgens in navolgende jaren het een na het
ander. Hij werd in 1987 1e Dan, in 1989 JeugdJudoLeider, slaagde in 1991 voor zijn 2e Dan
en werd de assistent trainer bij Jan Joossen op de wedstrijdtraining. Slaagde in 1992 voor
Judoleraar A en nam tijdens deze opleiding de functie van onze toenmalige wedstrijdtrainer
Jan Joosen over. Ook nam Klaas in 1992 de seniorengroep over van Serge Spermon en
slaagde in 1993 voor Judoleraar B en zijn 3e Dan. Om even kort weer te geven wat Klaas
onder andere nog meer heeft betekend, zullen we nog even wat zaken opsommen:
Werven,
opleiden en motiveren van nieuwe trainers?
Wedstrijdbegeleiding
en coaching?
Activiteiten
voor behoud van de staat van onze DOJO, zoals zo´n beetje alle verbouwingen
die het gebouw heeft gehad?
Altijd
kritische kijk op gang van zaken van de gehele vereniging?
Laatste
paar jaren zeer actief en succesvol bij de Scholenprojecten?
Nintai
op districtniveau op de kaart gezet als districtstrainer?
Natuurlijk
de volleybalcompetitie bij de senioren en nog veel en veel meer.
Woorden schieten te kort om aan te geven wat Nintai aan Klaas te danken heeft. Tot slot
kreeg hij namens het bestuur de oorkonde uitgereikt van “Erelid Judovereniging Nintai”. Als
verrassing was er voor zijn partner een leuk bloemetje meegenomen.

Download bestand