TOPVERKOPERS GROTE CLUBACTIE GAAN SCHAATSEN

TOPVERKOPERS GROTE CLUBACTIE GAAN SCHAATSEN
11 maart 2006
Zaterdag 11 maart
zijn we met de
Topverkopers van
de grote Clubactie
gaan schaatsen in
het Sportiom in ‘s
Hertogenbosch. Het
was een gezellige
dag voor de 11
judoka’s die meer
dan 15 loten hadden
verkocht waardoor
ze dit uitstapje
hadden verdiend. Bij
sommige judoka’s
kwam het valbreken
bij het schaatsen
vandaag goed van
pas, dus naast een
hoop lol ook nog
eens een extra
training. Aan het
einde van de dag
werden de toppers
van de topverkopers
nog eens extra in
het zonnetje gezet
en kregen hiervoor
een cadeau uit
handen van de vicevoorzitter
en
organisator van de
dag Jan van der
Pluijm. De voorzitter
riep de volgende
kampioenen naar
voren. Een
gedeelde derde
plaats was er voor
Luc van Dongen en
Quinty Tijssen, de
tweede plaats ging
naar Joyce de
Graauw en de Top
Topverkoper het
afgelopen seizoen
was Naomi Bal.

Download bestand