23 KERSVERSE CLUBKAMPIOENEN

23 KERSVERSE CLUBKAMPIOENEN
29 januari 2006
Klaas Bakker tijdens algemene ledenvergadering (25012006)
benoemd tot
ERElid
Op 29 januari jl., zijn de clubkampioenschappen van Judovereniging Nintai gehouden in
Sporthal de “Veste “te Geertruidenberg. Hierbij hebben judoka`s uit o.a. Dongen,
Oosterhout, Waspik, SprangCapelle,
Raamsdonk, Raamsdonskveer en Geertruidenberg
gestreden om de eerste plaats. Twee vrijwilligers van Nintai zijn tijdens deze dag gehuldigd
voor het vele werk dat zij al 20 jaar voor Nintai verrichten. De voorzitter van de
toernooicommissie (Henk de Waard) heeft dit gedaan door middel van een bloemetje en een
speech. De beide dames, Truus Wintermans en Bep Hessels waren hier zeer van onder de
indruk. Tijdens de pauze is er nog een demonstratie met judoworpen gehouden door de
trainers Rens van Stigt en Sijaan Boer. Tevens hebben zij beiden zorg gedragen voor de
warmingup
van de ochtenden
middagploeg. Ook zijn in de pauze de judoka`s gehuldigd
met een trofee die er altijd zijn geweest op de trainingen en die er bijna altijd zijn geweest.
Dit is een mooie stimulans om er voor te zorgen dit jaar altijd erbij te zijn en dan een mooi
aandenken uitgereikt te krijgen.
Nu het belangrijkste, namelijk de clubkampioenschappen. Er is zoals ieder jaar goed judo op
de mat gelegd en iedereen kon met een goed gevoel huiswaarts keren. Er is gejudood in 23
poules waaruit natuurlijk telkens een winnaar naar voren is gekomen. Als we iedere
prijswinnaar in dit artikel zouden vernoemen dan zou de ruimte te kort zijn, vandaar dat we
hebben gekozen om hier alleen de eerste plaatsen te vermelden. Dit doet natuurlijk niets af
aan de goede prestaties en inzet van alle andere judoka`s.
Alle Clubkampioenen op een rij:
Poule 1: David Steenmeijer
Poule 2: Davey van Mook
Poule 3: Stef Jansen
Poule 4: Tim Broeken
Poule 5: Mike Broeders
Poule 6: Matthijs Koelwijn
Poule 7: Lars ter Braak
Poule 8: Robin Heijne
Poule 9: Dylan van Dongen
Poule 10: Luc Vervoort
Poule 11: Joey van de Veeke
Poule 12: Bram van de Berg
Poule 13: Sarita Schneider
Poule 14: Pien Obbers
Poule 15: Lotte van de Jagt
Poule 16: Lotte de Heijde
Poule 17: Melissa Klaassen
Poule 18: Tim Vervoort
Poule 19: Patrick Koelewijn
Poule 20: Coen de Cloe
Poule 21: Roeland Eggebeen
Poule 22: Steve Arendse
Poule 23: Michiel Dirven
We hopen dat iedereen een leuke en goed judotoernooi heeft mogen spelen en verheugen
ons al weer op volgend jaar.

Download bestand