Afsluiting SWOGcursus “Fit en Veilig” in Raamsdonk

Afsluiting SWOGcursus “Fit en Veilig” in Raamsdonk.
8 december 2004
Ondergetekende (Jan Broeders) heeft samen met een aantal 55 plussers een cursus “Fit en Veilig” gevolgd in de
judozaal (DOJO) van judovereniging NINTAI in Raamsdonk. Deze cursus is nu afgelopen en wij hebben hem met
veel plezier gevolgd. Voor mensen di egraag bewegen is deze cursus zeker aan te bevelen, daar deze cursus
heel veel beweging bevat. Ook het aspect veiliger voelen speelt hierin zeker een rol. Het respect voor elkaar
wordt zeker niet uit het oog verloren. Daar we allemaal ouder worden en gemakkelijker ten val komen , werd ook
hieraan veel aandacht besteed. Om het valbreken onder de knie te krijgen. Na het volgen van deze cursus werd
ook nog een certificaat uitgereikt. We hopen dat er nog voldoende deelname komt om een vervolgcursus te
organiseren. Voor meer informatie kan contact worden gezocht met Marcel Heesters in Raamsdonksveer telefoon
513200. Ik wil bij deze namens de groep iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat wij deze cursus
konden volgen, speciaal Wim Cobben onze leraar, die altijd zo enthousiast bezig is geweest met ons.
Er zijn foto’s genomen op de afsluiting van de cursus. Deze zijn te bezien en te downloaden
opwww.geertruidenbergdigitaal.nl onder SWOG.

Download bestand