EEN VASTE AVOND VOOR DE OUDERS VAN DE WEDSTRIJDJUDOKA’S

EEN VASTE AVOND VOOR DE OUDERS VAN DE WEDSTRIJDJUDOKA’S
Donderdag 15 augustus 2002
Praktijk en theorie van het wedstrijdjudo
Na het succesvolle verloop van de cursus van vorig seizoen, starten we dit seizoen met een vaste avond voor
ouders die meer van wedstrijdjudo willen weten dan de gemiddelde toeschouwer. Een avond waarop zowel
praktijd als theorie aan bod komen speciaal voor het wedstrijdjudo. Deze vaste avond is op dinsdag van 20.30
uur tot 21.30 uur en voor alle ouders van wedstrijdjudoka’s. In principe zijn alle laatste dinsdagen van de maand
voor theorie en alle andere dinsdagen voor praktijk.
Echter hebben we voor november, bij voldoende deelname, een applicatiecursus van de Judo Bond Nederland
ingepland. Omdat we hiervoor voldoende deelnemers nodig hebben wil ik u vragen om uzelf voor 15 september
2002 bijJoris de Graauw op te geven. Na afloop van de cursus bent u een gecertificeerd wedstrijdadministrateur
(schrijver en klokker). De cursus zal in onze eigen Dojo in Raamsdonk plaatsvinden.

Download bestand